Ondernemen

Wat is solvabiliteit?

30 dec , 2022  

Bedrijven die willen groeien kunnen te maken krijgen met de vraag naar de solvabiliteit van het bedrijf. Voor investeerders en leveranciers kan het belangrijk zijn om inzicht te krijgen in het eigen vermogen van bedrijven. Zodra er immers financieringen worden verstrekt, of goederen worden geleverd, wil men er zeker van zijn dat bedrijven zich aan hun financiële verplichtingen kunnen houden. Wat is dus precies solvabiliteit? Solvabiliteit is de maatstaf voor het vermogen van een onderneming om aan haar verplichtingen te voldoen. Het wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen.

Solvabiliteitsratio bepalen

De solvabiliteitsratio, die wordt berekend als het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal, meet hoe goed een onderneming aan haar verplichtingen jegens crediteuren en andere eisers kan voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de kans dat de onderneming haar schulden op tijd kan terugbetalen. Wil je de solvabiliteit berekenen? De formule voor het berekenen van de solvabiliteitsratio is:

Solvabiliteitsratio = (eigen vermogen/ totaal vermogen) x 100%

De berekening van de solvabiliteitsratio is dus niet erg ingewikkeld. Wel is het zaak alle cijfers op orde te hebben, deze zijn terug te vinden in de jaarbalans van je bedrijf, wat opgemaakt wordt door de boekhouder.

Aan welk solvabiliteitspercentage moet worden voldaan?

Financiële instellingen, maar ook leveranciers, verwachten tenminste een solvabiliteitsratio vanaf 25 tot 40, wat staat voor het percentage aan eigen vermogen in de zaak. Bedrijven met een hogere score krijgen gemakkelijker een financiering en zullen hierover ook nog eens minder rente betalen, aangezien je als onderneming beschikt over een gezonde kredietwaardigheid, hetzij in financiële middelen, goederen, voorraad en overige bezittingen.

Solvabiliteit verhogen

Hoe kun je de solvabiliteit nu verhogen? Want wie onder het getal 25 uitkomt zal merken dat geldschieters en leveranciers wellicht minder snel geneigd zijn te investeren. De meest gangbare methodes om de solvabiliteit te verhogen is het sneller laten betalen van de klant bijvoorbeeld. Maar ook het terugdringen van het totale vermogen – waarbij het eigen vermogen hetzelfde blijft, is een manier om een betere solvabiliteit te creëren.

Factoring

Daarnaast maken steeds meer ondernemers, ook kleine zelfstandigen, gebruik van factoring. Dit houdt in dat jouw bedrijf via een derde partij binnen 24-uur iedere factuur krijgt uitbetaald. Het factoringbedrijf zorgt dat jouw debiteur hen betaalt. In de tussentijd heb je als bedrijf veel sneller geld ter beschikking en verhoogt dit de solvabiliteit. Het is echter wel zo dat het factoringbedrijf een bepaald percentage krijgt van iedere factuur. Dit systeem kost dus eveneens geld.

Tot slot is het belangrijk om de winst zo hoog mogelijk te krijgen. Kun je voordeliger inkopen kun je de prijzen verantwoord verhogen, dan kun je hiermee de solvabiliteit verhogen.

Tip: om een beter inzicht te krijgen in de solvabiliteit kun je maandelijks de balans beoordelen op groei of afname van de solvabiliteit en de mogelijke oorzaken hiervan achterhalen.

, ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.